CUBS understøtter alle forsyningsarter - men er specialist i el

Forsyningsarter

CUBS-systemet er bygget til at håndtere multiforsyning, og kan bruges til at understøtte afregning af alle forsyningsarter, herunder el, e-mobilitet, gas, vand, fjernvarme, og abonnement.

Vi vil i CUBS gerne være den leverandør der muliggør at energisselskaber og elhandlere hurtigt og enkelt kan implementere nye og grønnere løsninger.

Den grønne omstilling skaber en del dynamik i energisektoren i disse år. Vi ser der opstår nye forretningsmæssige behov hos eksisterende forsyningsselskaber, og vi ser at der opstår nye selskaber med nye forretningsmodeller. Det hele drives bl.a. af elektrificering af bilparken, installation af varmepumper, og decentral el-produktion gennem solceller og vindkraft.

CUBS-systemet er bygget til at håndtere multiforsyning, men vi har specielt fokus på el-markedet, hvor vi ønsker at levere den mest fleksible og komplette løsning på markedet.

El

CUBS el-markedsmodul er fuldt integreret og certificeret til Energinets Datahub, og understøtter stort set alle el-markedets digitale processer. Med CUBS el-markedsmodul er det nemt at oprette nye elprodukter, der fleksibelt kan afregnes aconto efter forventet forbrug eller efter faktisk forbrug til f.eks. spotpris, fastpris, eller andet. CUBS modtager automatisk forbrug fra Datahub og beregner faktura inkl. afgifter og transport baseret på det strømprodukt kunden har valgt. CUBS håndterer naturligvis både timeafregning og elvarme.

Dashboard mockup

E-mobilitet

Driver du en forretning som ladeboksoperatør tilbyder CUBS en række forskellige muligheder for at understøtte din forretning. Du kan f.eks. afregne abonnement på ladeboks eller indlæse ladeboksens forbrugsdata i CUBS og fleksibelt arbejde med dette på kundens el-regning for bl.a. at eliminere el-afgifter.  

Electric car

Gas

CUBS Gas-markedsmodul understøtter kommercielle gasleverandører, der har brug for at afregne gas til såvel private som erhvervskunder. Gas-markedsmodulet er godkendt af Energinet til EDI-kommunikation på det danske gasmarked, og håndterer fuldautomatisk de relevante forretningsprocesser omkring leverandørskifte, flytning og forbrugsopgørelse og afregning.

Dashboard mockup

Vand

Fjernaflæsning af vandmålere betyder en øget digitalisering af markedet i stil med f.eks. el-markedet. CUBS indeholder et fleksibelt grundmodul til forbrugsafregning af forsyningsområderne vand og spildevand. CUBS kan konfigureres til at modtage forbrugsdata i forskellige dataindlæsningsformater, og kan på basis heraf foretage afregning ud fra faktisk forbrug og gældende priser. CUBS håndterer naturligvis også aconto afregning og automatisk modregning af faktisk periodeforbrug.

Dashboard mockup

Fjernvarme

Der sker i disse år en markant udvikling indenfor fjernvarme. EU’s Energy Efficiency Directive (EED) betyder at alle målere skal være fjernaflæste senest i 2027. Med CUBS fleksible grundmodul til forbrugsafregninger er det muligt at lave afregning ud fra faktisk forbrug uanset hvordan forbrugsdata modtages fra fjernaflæste målere. CUBS håndterer naturligvis også aconto afregning og automatisk modregning af faktisk periodeforbrug.

Dashboard mockup

Abonnement

Sælger du Fiber, TV-pakker, forsikringer, eller andet der ikke afregnes efter forbrug, men alene afregnes efter en tidsperiode, er CUBS abonnementsmodul måske løsningen til dig? Abonnementsmodulet giver mulighed for fuldautomatisk afregning af ydelser og services som afregnes efter tid som f.eks. per time, dag, måned, kvartal, eller år.

Dashboard mockup

Interesseret i at høre mere?