Vi digitaliserer kundeafregning i forsyningsvirksomheder af el, gas og fjernvarme af vand/spildevand og affald af abonnementer fra egne systemer fra eksterne kilder af serviceaftaler

– via automatiseret afregning af forbrug og abonnementer, samt en moderne brugerflade, sikrer CUBS en bedre kundeoplevelse til dine kunder.