CUBS data warehouse

Energi vil i fremtiden blive solgt sideløbende med f.eks. mobiltelefoni, finansielle ydelser og abonnementer på underholdning. Vinderne bliver dem som ejer kunderne – og ikke dem som ejer nettet og målerne. Det kræver et fleksibelt kundeinformations- og faktureringssystem og stiller store krav til rapportering og BI. Derfor leveres CUBS med et integreret data warehouse, så rapportering er på plads fra første dag.

Datawarehouse leveres som en ekstra database, som automatisk ajourføres med data fra CUBS i et rapporteringsklart format. Disse data kan tilgås fra CUBS interfacet gennem standardrapporter eller via egne udtræk. Desuden kan datawarehouse tilgås fra f.eks. dit eget BI system.

Forskellen på en normal, relationel database og et datawarehouse er, at data i et datawarehouse er organiseret på en måde som gør det meget hurtigt at rapportere på.

ER/D diagram sektion fra CUBS data warehouse.
CUBS datawarehouse ER/D diagram

CUBS datawarehouse indeholder data, som overordnet set fordeler sig på nogle hovedområder:

  • Prospekt (salg)
  • Kunder
  • Aftaler (faktureringsperioder, betalingsbetingelser, opkrævningsmetode etc. )
  • Leverancer (el, gas, forsyning, abonnementer, start/stop datoer, produkter, priser etc.)
  • Faktura (faktura hoved, linier og grundlag. Rykkerstatus mv. )
  • Rykkerproces data

Der, hvor der giver mening, er ovenstående tabeller relaterede til en færdigberegnet dato tabel, så det er let at etablere f.eks. drill-down fra f.eks. År til kvartaler til måned til dag.

CUBS teamet tilbyder desuden uddannelse og support til implementering af egne forespørgsler i datawarehouse.