Produktnyt april 2021

Introduktion

Velkommen til dette første CUBS Produktnyt. Formålet er at informere om hvilke ændringer, forbedringer og nye funktioner i CUBS, der arbejdes på, eller som er under planlægning (roadmap). 

MobilePay logo

Nyt i CUBS

MobilePay Subscriptions er et produkt fra MobilePay, som understøtter løbende opkrævninger via MobilePay. CUBS understøtter med version 3.2 MobilePay Subscriptions. Det kræver en aftale med MobilePay og CUBS, samt at den opkrævende virksomhed autoriserer CUBS til at foretage MobilePay opkrævninger på deres vegne. Kontakt CUBS for yderligere information. 

Rykker v3 er afløseren for både Rykker v1 og v2. Version 3 kom med i CUBS primo 2021 for udvalgte kunder og er nu klar til generelt brug. Alle CUBS afregningsklienter (kunder) vil blive migreret til version 3 i løbet af foråret 2021, og flere er allerede godt i gang. Version 3 giver mulighed for at definere flere rykkerprocesser og på aftale-nivuau at definere hvilken rykkerproces fakturaer under aftalen skal følge. Desuden er der kommet et visuelt overblik over de enkelte rykkerprocesser, samt naturligvis mulighed for at styre udsendelse af rykkere individuelt for hver rykkerproces. 

Screenshot af rykker v3
Debbiecollect logo

Event sourced færdigmarkering på elleverancer. Siden midten af 2020 er afsluttede og opgjorte elleverancer blevet markeret som endeligt afsluttede, når der er lavet en slutopgørelse. Denne markering sparer tid i forbindelse med fakturering, da CUBS hurtigere kan sortere disse leverancer fra. Såfremt leverancen bliver opdateret (ændringer fra markedet eller brugere), så fjernes markeringen, så leverancen automatisk genberegnes ved næste fakturering. 

Igangværende opgaver

Kontokort. På baggrund af ændringerne i version 3.2 mht. datoer for kontokortsposter er vi i gang med tiltag, som vil forbedre load hastigheden af kontokort betydeligt. Ændringerne indføres løbende fra version 3.2 (ultimo april 2021). 

Eksporter (CUBS rapportering) er ved at blive moderniseret og flyttet, så de fremover vil fungere ligesom FlexCSV. Brugerinterfacet vil være det samme som FlexCSV, og eksporterne vil komme til at køre i baggrunden ligesom FlexCSV. Rapporterne vil under migreringen blive vurderet med hensyn til relevans, felter/data og performance. I forbindelse med omlægningen vil enkelte eksporter, som i dag køres mod Core databasen, blive erstattet af tilsvarende rapporter trukket fra data warehouse. Omlægningen sker for at få en bedre performance og give en mere ensartet brugeroplevelse. Ændringerne vil blive introduceret løbende fra version 3.3 (forventes primo maj 2021).

Datahub datakonsistenstjek undergår i øjeblikket en omlægning, som vil optimere dannelsen af datafiler til Datahub, samt flytte opgaven fra CUBS Core til vores uafhængige Datahub modul. Rettelsen forventes i produktion senest med version 3.3.

Inkasso modul v2. I slutningen af 2. kvartal forventer vi at lancere version 2 af vores understøttelse af Inkasso. Version 2 kommer til at indeholde et modul til direkte integration til inkasso systemet Debbie, samt et generelt modul til afregningsklienter, som ikke ønsker at benytte Debbie. Integration til andre inkassosystemer udføres på baggrund af konkret efterspørgsel hos nuværende eller kommende afregningsklienter.

Timefakturering af tariffer. Der arbejdes pt. på en optimering af fakturering af timebaserede tariffer. 

Fakturering. Der arbejdes på en alternativ metode til lagring og levering af forbrugsdata, som forventes at forkorte tidsforbruget i forbindelse med fakturering af opgørelser. 

Aftale status. Aftaler har i dag en status, som er aktiv for alle aftaler undtaget afsluttede aftaler for afdragsordninger. Der arbejdes på en forbedring (event sourced status beregning), som betyder, at aftaler markeres som inaktive, hvis de er tomme eller kun indeholder afsluttede leverancer. Inaktive leverancer kan således springes over i forbindelse med fakturering, hvilket giver en forbedring af hastigheden ved batch faktureringer. 

Performance i øvrigt. Sideløbende med ovenstående opgaver holder vi øje med hvordan CUBS opfører sig nu, hvor alle kører i skyen. I de kommende releases vil performance på forskellige områder blive forbedret. Det drejer sig bl.a. om generel performance af vores brugerinterface, samt hastigheden på eksporter. 

Den nære fremtid

3. og 4. kvartal vil for CUBS teamet byde på ret få større ændringer og nye moduler. Da teamet arbejder agilt, vil den endelige prioritering først blive fastlagt hen mod udgangen af 2. kvartal, men det forventes, at en række af nedenstående områder vil komme med på listen:

 • Adskillelse af opkrævningsmetoder og udsendelsesmetoder
 • Optimeret lagring af finansposteringer for fakturaer
 • Ændring til agregering af fakturalinier, specielt i relation til elvarme
 • Udbetalingsmodul – styrket gruppering og rapportering
 • Event-source status-beregning på abonnement og gas leverancer
 • Nyt interface til vedligehold af produktpakker, produktgrupper, produkter og prislister
 • Nyt design til visning af målepunktsdata for el-målepunkter
 • Nyt design til visning af leverancer og aftaler på kundesiden
 • Modernisering af APIer
 • Udvide antallet af events, der kan abonneres på via webhook
 • Eventsourced fakturering

Peter Ulka er ny CEO i CUBS

Efter godt 19 år på posten overlader CEO og Founder Torben Sørensen nu CEO posten til Peter Ulka.

Torben Sørensen fortsætter som Founder og vil de kommende år fokusere på den videre udvikling og drift af CUBS systemet sammen med det øvrige team. Det forventes også, at der vil ske nyansættelse på forskellige positioner.

Det er mig en stor glæde, at Peter Ulka har sagt ja til stillingen som CEO for CUBS A/S. Efter godt 19 år som founder og CEO for Casalogic / CUBS overlader jeg CEO posten til Peter således at jeg som Founder kan fokusere på produktudvikling og drift af vores cloud baserede billing løsning CUBS. Det er min klare overbevisning at Peter har det drive, netværk og erfaring, som gør at han kan tage CUBS endnu videre. Jeg er sikker på, at denne fordeling af opgaverne vil være godt for CUBS. 

Torben Sørensen, Founder

Peter Ulka tiltræder stillingen efter påskeferien og han kommer til at tegne CUBS A/S udadtil og i særdeleshed i relation til salg- og marketing.

Peter kommer fra en stilling som Partner og medejer af Devoteam Danmark. Peter har en lang erfaring med rådgivning og implementering af ERP- og forretningssystemer i hele Danmark. Herudover kender Peter også til iværksætteri fra flere andre investeringer, samt ikke mindst fra Growingfeet A/S, som Peter driver sammen med hans hustru Signe Ulka.

Jeg glæder mig rigtigt meget til – sammen med CUBS founder Torben Sørensen og resten af CUBS-teamet – at få løftet virksomheden til næste niveau. Vi tror der er et kæmpe potentiale i markedet de kommende år for et moderne cloudbaseret forbrugsafregningssystem som CUBS-systemet. Det er langt lettere og hurtigere at implementere end traditionelle systemer, og så er det bygget med afsæt i den moderne forsyningsvirksomhed, hvor behovet for understøttelse af god kundeservice og multiforsyning er afgørende.

Peter Ulka, CEO

Udvikler/Developer @ CUBS?

Dansk

CUBS oplever i øjeblikket tilgang af nye kunder, så derfor har vi brug for nye kolleger. I første omgang har vi opslået en stilling som systemudvikler. Det er muligt at søge stillingen uanset om du ønsker at møde på kontoret dagligt eller kun kan arbejde remote.

English

CUBS is currently experiencing an inflow of new customers, so we need some new colleagues. To begin with, we have posted a new position as System Developer. You can apply for the position both as a remote position and on-site.

Image with CUBS relase 3.0

CUBS version 3.0

Efter mere en 6 måneders forberedelse blev CUBS version 3.0 sat i produktion i går aftes den 9. marts 2021. Uanset hvor meget man tester, så kan en major release medføre en smule nervøsitet. Men “The 7 Ps (military adage)” lader til at have givet de ønskede resultater – en almindelig, begivenhedsløs dag efter en release.

Releasen indeholder hovedsagligt en væsentlig opgradering af CUBS underliggende platform, som giver bedre performance på specielt beregninger og en forbedret IT sikkerhed. Vigtigst af alt, så danner denne version grundlag for en række andre forbedringer af performance, driftsstabilitet og sikkerhed i 2021, samt forbedringer i relation til håndtering af vores SaaS cloud miljøer.

Næste version 3.1 er allerede i gang med blive afsluttet og kvalitetssikret. Verson 3.1 vil blandt andet indeholde:

– Væsentligt forbedret performance på flere sider – specielt kunde siden og bruger siden
– Forbedret håndtering af posterings- vs. valør-datoer
– Nye events til distrinution via webhooks
– Nye API endpoints til håndtering af opkrævningsmetoder på salg

Sidst, men bestemt ikke mindst, så introduceres support for MobilePay Subscriptions, så CUBS kan udføre fuldautomatisk opkrævning af regninger via MobilePay.

Image with CUBS relase 3.0
CUBS + Second Half

Mr. ERP – Herbert Nathan går ind i CUBS A/S – støttet af lån fra Vækstfonden

Danmarks Mr. ERP – Herbert Nathan, som han ofte kaldes, går nu ind i markedet for forsyningsafregning gennem en solid investering i CUBS A/S. Investeringen sker via venture selskabet Second Half, som Herbert ejer sammen med to tidligere kolleger fra ERP rådgivningsvirksomheden Herbert Nathan & Co.  Investeringen fra Second Half bakkes op af et lån fra Vækstfonden, som skal være med til at sikre en markant  udvikling af CUBS i Danmark og Norden de kommende år. 

Vi ser et rigtig spændende potentiale i CUBS, som vi glæder os til at være med til at forløse via vores aktive medvirken i virksomheden“, siger Herbert Nathan og tilføjer “Mange virksomheder i forsyningssektoren har oplevet at udskiftning af afregningssystemer har været en både dyr og kompliceret affære, og vi har med CUBS løsningen set, at det ikke behøver at være sådan”

Herbert har i over 30 år hjulpet rådgivet danske og nordiske virksomheder indenfor ERP og forretningssystemer. Herbert har således en solid erfaring med – og et godt netværk i – de energi- for forsyningsvirksomheder, som udgør CUBS’ fokusområde. I forbindelse med investeringen indtræder Herbert i CUBS bestyrelse. 

Det er en stor anerkendelsen af CUBS og en gevinst for teamet, at en så erfaren gruppe mennesker vælger at investere både tid og penge i CUBS. Markedet for forsyningsafregningssystemer trænger til fornyelse og vi tror på, at CUBS er det bedste bud på næste generation afregningssystem, og det oplagte valg for mange kunder som ønsker en moderne og skalerbar cloud baseret løsning. ” , Torben Sørensen, Direktør, CUBS A/S

CUBS har de seneste år fået en række nye energiselskaber som kunder og forventer, at der i løbet af 2021 også kommer flere etablerede selskaber på SaaS løsningen. 

CUBS A/S leverer et 100% cloud baseret system til afregning af forbrug og abonnementer i forsyningsvirksomheder, herunder såvel rene el-, gas-, vand- og varmeforsyningsselskaber som multiforsyningsselskaber. Virksomheden er hjemmehørende i Greve. For yderligere information se www.cubs.dk eller kontakt direktør Torben Sørensen på 70777060.

Brugerdokumentation i wiki format

Graf over besøgende til wiki.cubs.dk de seneste 10 dage per 18. november 2020

I CUBS teamet arbejdet vi meget på at gøre vores brugergrænseflade så let og intuitiv som muligt. Det ændrer dog ikke på, at forsyningsafregning kan være komplekst og der kan være behov for yderligere vejledning i brugen af CUBS.

Vi har derfor etableret en Wiki, hvor vores brugere kan finde information om forretningsprocesser, brugsvejledninger, tips- og tricks, samt release notes.

Det er vigtigt for os at kunne følge med i hvor mange der bruger vores Wiki og gerne få feedback på de enkelte artikler. Derfor holder vi løbende øje med hvor mange bruger der er af vores wiki og hvilken artikler der læses. Hvis der for eksempel er mange brugere kort efter en ny release, så kan det være positivt ved at de er inden for at læse release notes eller negativt ved at der søges på søgeord, der ikke findes i wikien. Det er vigtig information for os til at forbedre systemet.

Graf over fordeling af besøgende på forskellige browsere

En anden spændende ting at følge er fordelingen af brugerne per browser. Det giver nyttig informaition om hvilke browsere brugerne anvender og graver man dybere kan man også se hvilken version. Det kan alt sammen bruges til at prioritere optimeringer mod de browsere som anvendes af flest brugere.

Teknik og Implementeringsgruppen - Datahub

Datahub v3 bliver open source

I et nyligt referat fra Teknik- og implementeringsgruppen under Energinet, kan man læse at Datahub version 3 vil til som en open source version.

https://energinet.dk/-/media/0111929582DC488999ADFF215A87DA39.pdf

Hos CUBS teamet glæder vi os over denne beslutning. Det fremgår af dokumentet, at projeket skal gennemføres i samarbejde med Microsoft, hvillket kan betyde,at produktet kun vil kunne afvikles på en Microsoft platform som Azure.

Nu kan der heldigvis laves meget god open source på en Azure platform uden at man derved bindes 100% til Microsoft teknologier, så det vil vi fra CUBS side anbefale at Teknik- og implementeringsgruppen får med som krav til projektet. Det vil nemlig styrke projeket og gøre det endnu mere attraktivt for andre lande som skal implementere en datahub.

Logo: Den glade eltavle

Den Glade Eltavle afregnes nu via CUBS SaaS billing

Vi er stolte af, at endnu en el-handler har valgt CUBS som afregningsplatform. Det Glade Eltavle bestod deres end-to-end test på rekordtid og startede deres første kunde op knap en måned efter at aftalen med CUBS blev underskrevet.

Selvom CUBS er designet til mindre til mellemstore forsyningsvirksomheder, så appellerer systemet også særligt til nye leverandører på el-handelssiden, da systemet er let og intuitivt at bruge, er godkendt til Datahubben og har en prismodel som også er attraktiv for små selskaber.

Alene i 2020 har CUBS været med til at starte fire nye el-handlere op hvilket giver os en solid rutine i at vejlede ny el-handlere, samt at få alting på plads systemmæssigt for ansøge om godkendelse hos Energinet, bestå end-to-end testen mod Datahub og komme hurtigt i markedet, så opstartsomkostningerne minimeres.

Torben Sørensen, CEO CUBS A/S

CUBS leverer et separat test-miljø til end-to-end testen og når den er overstået så fortsætter de fleste afregningsklienter med både et produktionssystem og et test-system, som sikrer tryghed under både uddannelse og udvikling/test af integrationer.

I should contact other suppliers to check for the best price, but because you have done just a good job I think I will work with your company.

Citat fra en nylig dialog med en el-handler under opstart

Casalogic bliver til CUBS

Per 1.7.2020 skiftede virksomheden med CVR nummr 30545567 navn fra Casalogic A/S til CUBS A/S.

Navneskiftet kom i forbindelse med, at virksomhedens aktiviter og brand indenfor Linux / Open Source konsulentydelser og produktsalg, er blevet solgt til Miracle A/S.

CUBS A/S vil fremover fokusere 100% på videre udvikling og markedsføring af CUBS SaaS løsningen til forbrugsafregning i forsyningssektoren.

Casalogic og Miracle har i årevis komplementeret hinanden mht. produkter og markeder, så Miracle er den helt rigtige køber til dette forretningsområde.

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle vores dejlige kunder gennem årene. Vi startede, som nogen af de første, med Open Source support i 2002, hvor meget få kendte til Linux og Open Source. I dag har næsten alle virksomheder Open Source som en del af deres strategi.

Direktør Torben Sørensen.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Torben Sørensen på tel. 7077 7060.

Hvordan er det nu med det der EAN, GLN, GSRN, XML og OIOUBL?

Kender du det? Teknikerne kaster om sig med forkortelser og det er som om at nogle af dem går igen i forskellige sammenhænge.

Det er forvirrende, men det er helt korrekt. Man bruger faktisk mange af de samme forkortelser til forskellige ting.

I det følgende prøver vi at bringe et overblik over hvordan disse forkortelser anvendes indenfor El og Gas markedet i Danmark.

Det hurtige overblik

EAN fakturaPopulær betegnelse for en elektronisk faktura i OIOUBL format,
som kan “læses” af IT systemer.
EAN nummer1) Modtager eller afsender af elektroniske dokumenter,
ofteste fakturaer (erstattet af GLN nummer)
2) Unikt nummer for en elmåler eller gasmåler (erstattet af GSRN nummer)
GLN nummerGlobal Location Number.
Har erstattet EAN nummer til entydig idenfikation af afsender eller modtager
af elektroniske dokumenter (fakturaer, kreditnota, forbrugsspecifikation).
GSRN nummerGlobalt Service Relation Number.
Unikt nummer for en el-måler eller gas-måler på en specifik adresse.
UTSForsyningsbilag til OIOUBL faktura vedrørende en el-måler eller en gas-måler.
XMLStruktureret dataformat som blandt andet bruges til at udvekskle elektroniske
dokumenter mellem forskellige IT systemer.

Lidt historie

Dansk Varekode Administration (DVA) blev stiftet i 1977 for at varetage administrationen af European Article Numbering Association (EAN) i Danmark. DVA skiftede i 1984 navn til EAN Danmark og i 2005 til GS1 Danmark.

EANs formål var at udarbejde en fælleseuropæisk standard for varenummerering og tilhørende stregkodesymboler til automatisk datafangst svarende til den amerikanske organisation Uniform Code Council (UCC).

I 1990’erne anvendtes EAN systemet primært til nummerering af fysiske produkter. Man kender det f.eks. som stregkoder på dagligvarer.

Da man senere med EDIFACTs indtog i Danmark og oprettelsen af NemHandel for alvor begyndte at udveksle handelsdokumenter (f.eks. fakturaer) elektronisk opstod et behov for entydigt at kunne identificere afsender og modtager. EAN Danmark begyndte derfor at tildele EAN numre til organisationer, så disse kunne anvendes som entydig identifikation af modtager og afsender.

EAN eller GLN

Anvendelsen af EAN betegnelsen til både produkter og organisationer viste sig at give anledning til forvirring. Man derfor at skift navn for organisationers numre til Global Location Number (GLN). Formatet og allerede udstedte numre blev ikke ændret. I relation til bestemmelse af afsender og modtager bør man derfor anvende betegnelsen GLN nummer i stedet for EAN nummer, selvom sidstnævnte stadig er meget udbredt – ikke mindst indenfor det offentlige.

“EANs formål var at udarbejde en fælleseuropæisk standard for varenummerering og tilhørende stregkodesymboler til automatisk datafangst. Det var vigtigt, at EAN etablerede et nummersystem, som kunne fungere parallelt med UCC-systemet ved at et amerikansk og et europæisk produkt ville kunne få samme varenummer, samt at den automatiske registrering ville forudsætte ens teknologi i Amerika og Vesteuropa. Løsningen blev et 13-cifret EAN-varenummer, hvor UPC-varenummeret var på 12 cifre, og stregkodesymbolet blev opbygget efter de samme specifikationer som i UCC-systemet. EAN·UCC- systemet for datafangst er i dag udbredt til hele verden med 110 medlemslande af GS1.”

GS1.dk

Kært barn har mange navne – EAN fakturaer

Der er bred enighed om at elektroniske fakturaer skal sendes elektronisk. D.v.s. ikke printes og sent med post. Men dér holder enigheden også op. Nogle hævder at en faktura sendt i PDF format i en email er en elektronisk faktura, mens andre mener at den skal være sendt i et struktureret format som f.eks. en EDIFACT faktura.

EDIFACT formatet var oprindeligt en veldefineret datastruktur for f.eks. ordrer, fakturaer, kreditnotaer og leveringsbilag. Strukturen var meget effektiv, men dokumenterne var vanskelige at læse for mennesker. Med fremkomsten og stigende popularitet for et andet struktureret dataformat, XML, fremkom også XML/EDIFACT, som ligger til grund for de danske NemHandel standarder for elektroniske dokumenter (OIOUBL).

Da EAN Danmark (senere GS1 Danmark) stod for tildeling af identifikationsnumre for afsender og modtager (EAN nummer), så begyndte folk at kalde disse fakturaer for EAN fakturaer, selvom der reelt normalt var tale om NemHandel OIOUBL dokumenter sendt mellem to parter med hver deres GLN nummer.

EAN i forsyningssektoren

I forbindelse med sammenbindingen af de forskellige el-net i Danmark og liberaliseringen, som gjorde det muligt at være el-handler uden selv at have et el-net, så opstod behovet for en entydig identifikation af el-målere. Alle el-målere havde i forvejen både et serienummer og et installationsnummer. Installationsnummeret var unikt indenfor net-området, mens serienummeret skiftede hvis måleren blev skiftet. Der var således behov for et nyt, unikt nummer på tværs af net-seskaber og gerne unikt i hele Europa. Valget faldt igen på EAN nummeret, som allerede var både europæisk og struktureret.

Alle el- og gas målere fik derfor tildelt et unikt 18 cifret nummer, som alle starter med 57 for Danmark. El-målere har efterfølgende altid 13131 og gasmålere har 15151.

Elbranchen og gasbranchen anvender samme internationale nummereringssystem, der administreres af GS1 Denmark (tidligere EAN-Danmark). Nummereringssystemets opbygning er ens for elbranchen og gasbranchen.
Systemet består af 18 cifre og er opbygget som vist her

skat.dk

Omtrendt samtidig med at man tog konsekvensen af forvirringen med EAN som lokationskode og skiftede til GLN, blev man opmærksom på et tilsvarende problem med at identificere el- og gas målere med EAN numre.

Man har derfor vedtaget at anvende GS1 systemets application identifiers – helt specifikt AI8018, som identificerer forholdet mellem en organisation, der udbyder tjenester og modtageren af tjenesterne.

Den korrekte idenfikation af en unik el- eller gas-måler i Danmark er dermed ved dens Globalt Service Relation Number (GSRN) .

I CUBS understøtter vi naturligvis både både el- og gas-markedet, samt elektronisk fakturering i OIOUBL format med UTS bilag (forsyningsspecifikation i OIOUBL – se envidere http://www.oioubl.net/downloads/UddybUTS.pdf). Kontakt os på telefon 7077 7060 for at høre mere om forbrugsafregning i CUBS.

Direktør Torben Sørensen

Denne artikel er skrevet af CUBS A/S. Hvis du har kommentarer eller rettelser, så skriv dem gerne til mail@cubs.dk.