CUBS data warehouse

Energi vil i fremtiden blive solgt sideløbende med f.eks. mobiltelefoni, finansielle ydelser og abonnementer på underholdning. Vinderne bliver dem som ejer kunderne – og ikke dem som ejer nettet og målerne. Det kræver et fleksibelt kundeinformations- og faktureringssystem og stiller store krav til rapportering og BI. Derfor leveres CUBS med et integreret data warehouse, så rapportering er på plads fra første dag.

Datawarehouse leveres som en ekstra database, som automatisk ajourføres med data fra CUBS i et rapporteringsklart format. Disse data kan tilgås fra CUBS interfacet gennem standardrapporter eller via egne udtræk. Desuden kan datawarehouse tilgås fra f.eks. dit eget BI system.

Forskellen på en normal, relationel database og et datawarehouse er, at data i et datawarehouse er organiseret på en måde som gør det meget hurtigt at rapportere på.

ER/D diagram sektion fra CUBS data warehouse.
CUBS datawarehouse ER/D diagram

CUBS datawarehouse indeholder data, som overordnet set fordeler sig på nogle hovedområder:

 • Prospekt (salg)
 • Kunder
 • Aftaler (faktureringsperioder, betalingsbetingelser, opkrævningsmetode etc. )
 • Leverancer (el, gas, forsyning, abonnementer, start/stop datoer, produkter, priser etc.)
 • Faktura (faktura hoved, linier og grundlag. Rykkerstatus mv. )
 • Rykkerproces data

Der, hvor der giver mening, er ovenstående tabeller relaterede til en færdigberegnet dato tabel, så det er let at etablere f.eks. drill-down fra f.eks. År til kvartaler til måned til dag.

CUBS teamet tilbyder desuden uddannelse og support til implementering af egne forespørgsler i datawarehouse.Nyheder i version 2.25.

I CUBS teamet arbejder vi efter processer med basis i en agil udviklingsmetode. Det betyder bl.a. at vi løbende sætter ny kode i produktion. Af hensyn til vores kunders månedlige produktionscyklus, så kommer der normalt kun en release med ny eller ændret funktionalitet ca. hver 4. uge. Øvrige releases indeholder sikkerheds- og fejlrettelser.

Version 2.25 blev sat i produktion forleden aften og de væsentligste forbedringer var:

 • Det er nu muligt at søge på tracking nummer for kreditkortbetalinger
 • Det er blevet lettere at foretage udligninger af indbetalinger som ikke kan autoudlignes (bankoverførsler)
 • Man kan nu manuelt indtaste det forventede årsforbrug for el-leverancer
 • Salgsmodulet (Prospekt) har fået en ny, opdateret brugergrænseflade

Prospekt

Salgsmodulet – eller som vi kalder det i CUBS teamet “Prospekt” – var indtil forleden det ældste modul i CUBS. Det var det allerførste modul som blev udviklet tilbage i september 2014. Selvom modulet var blevet vedligeholdt og opdateret undervejs, så var det alligevel på tide med en omskrivning.

CUBS prospekt (top of page)

Det nye modul følger vores nye designprincipper og er udviklet med anvendes af Vue.js, som er et af de front-end frameworks, som har vundet mest frem de sidste par år.

Visuelt har vi ændret relativt lidt på overfladen, da vi ønskede at bibeholde den simple formular. Underneden er modulet dog helt nyt og som sagt baseret på Vue.js. Modulet er nu så at sige selv-konfigurerende, idet det tilpasser sig de moduler og funktioner, der er aktiveret i den aktuelle CUBS installation.

Adressefelter har naturligvis autocomplete med opslag i Danmarks Adresse Register (DAR).

CUBS prospekt (bottom of page)

Det nye design er desuden farvekodet, så vi fremover bruger en bestem farve og ikon for hver leverancetype (el, gas, abonnement, vand etc. )

Endeligt er det blevet lettere at styre om nye salg skal ind på en eksisterende aftale eller om der skal oprettes en ny aftale og evt. kunde, samt at styre om der skal oprettes et nyt finansielt kontokort.

CUBS driftssikkerhed

Software as a Service er ikke længere et ukendt begreb. Nogen kalder det også for cloud-based apps. Helt grundlæggende drejer det sig om, at kunne anvende og betale IT software på samme måde, som vand i vandhanen – efter forbrug.

Det er ikke længere vigtigt at have egne servere og eje software licenser, men det er stadig vigtigt at have stabil drift og høj oppetid.

Når man køber en SaaS løsning, så overlader man ansvaret for driften af både hardware og software til SaaS leverandøren. Ansvaret for netværk, backup og overvågning er normalt også en del af leverancen. De fleste SaaS løsninger er samtidig baseret på moderne web-teknologier, hvilket betyder at kan nøjes med en web-browser for at bruge løsningen. Slut med besværlig installation og vedligehold af PC klient software.

CUBS teamet overvåger konstant performance på SaaS platformen på flere niveauer. Vi overvåger netværk og servere for at sikre den basale drift og så overvåger vi hvordan applikationen opfører sig. Vi monitorerer bl.a.

 • Hvor hurtigt siderne loader
 • Performance på databaserne
 • Om der er kode som fejler
 • Forbindelser til 3. parts systemer

På det fleste SaaS platforme sker opgradering af systemet løbende – både for så vidt angår rettelser, som ny funktionalitet. Sådan er det også på CUBS platformen.

Det er naturligvis vigtigt at kunne følge med i om en ny version giver anledning til nye fejl eller driftsforstyrrelser. Derfor markeres deploys i overvågningssystemet, så man let kan se om en ny version og fejl er sammenfaldende.

Der er naturligvis forskel på om man er en mindre virksomhed eller et stort forsyningsselskab. Derfor er CUBS teamet i tæt dialog med vores afregningsklienter om, hvornår det er hensigtsmæssigt at gennemføre opgraderinger. Det sikrer en stabil drift hos afregningsklienten til alles tilfredshed.

Wiki baseret brugervejledning

CUBS er et moderne, web-baseret IT system med en moderne brugergrænseflade. De fleste brugere med erfaring fra andre web-applikationer vil derfor finde det ligetil at starte med at bruge CUBS og udføre de mest almindelige operationer på kunderne. Det betyder at det er let at oplære nye brugere i CUBS.

Til de mere avancerede operationer kan det ofte være en god ide at rådføre sig med en vejledning og her kommer CUBS’ wiki ind i billedet. Vores wiki findes på wiki.cubs.dk og er fuldt tilgængelig for alle CUBS brugere.

Screenshot fra CUBS wiki
wiki.cubs.dk

Wiki’en er opdelt i et antal hovedområder:

 • Instruktionsvideoer
 • Arbejdsprocesser
 • Oftest stillede spørgsmål
 • Systemdokumentation
 • Ordbog
 • Teknisk information

Visualiseret CUBS process fra Systemdokumentationen

Instruktionsvideoer
Her finder du et antal korte 2-3 min videoer som viser hvordan helt konkrete opgaver løses i CUBS. Det kan f.eks. være oprettelse af en afdragsordning, fakturere eller sætte rykkerstop på en faktura.

Arbejdsprocesser
Under punktet arbejdsprocesser findes en udførlig beskrivelse af hvordan en lang række processer udføres i CUBS systemet. Både markedsprocesser og øvrige CUBS processer beskrives i disse små artikler.

Oftest stillede spørgsmål
Vores support modtager en del spørgsmål til systemet, markedet mv. Nogle af disse går igen og dem samler vi op i dette afsnit og giver nogle brugbare generelle svar.

Systemdokumentation
Systemdokumentationen indeholder detaljerede beskrivelser og diagrammer over de EL-markedsprocesser, som de er implementeret i CUBS. Beskrivelserne følger nøje forskrifterne fra EnergiNet, så det er let at finde den proces man har brug for at se.

Ordbog
Ordbogen indeholder en række ord og termer som anvendes i CUBS og de understøttede markeder. Vi kommer med vores forklaring på almindeligt dansk.

Teknisk information
I dette område finder du CUBS release notes, API beskrivelser og link til anden relevant teknisk information.CUBS wiki’en medvirker til at sikre en effektiv operation, da mange spørgsmål – som især nye brugere har – findes besvaret her. Det betyder at kolleger ikke forstyrres unødigt og at man ikke behøver at kontakte CUBS supporten for svar. Vi kalder det hjælp til selvhjælp.

Fun facts 2018

Fun facts 2018 overskrift

Vi har fundet inspiration på nettet til denne lille gennemgang af nogle forskellige statistiske tal for den samlede forretning, som passerer gennem CUBS på vores klienters vegne.

3.415.538.552

Danske kroner opkrævet via Betalingsservice

Vi supporterer betalingsservice “classic” og NETS total, som omfatter både betalingsservice og opkrævning via FIK. Beløbet er totalen for opkrævninger for de to former for automatisk betaling via betalingsservice i hele 2018. Betalingsservice er den mest populære betalingsform hos de kunder, der afregnes i CUBS.

Udover betalingsservice håndterer vi også betalinger foretaget med indbetalingskort (FIK), kreditkort/MobilePay og bankoverførsler.

9100+ OIO fakturaer

Elektroniske fakturaer sendt via VANS til fortrinsvis offentlige kunder.

I foråret 2018 lancerede vi support for afsendelse af elektroniske fakturaer med bilag i OIO formatet. Selve fakturaen indeholder de økonomiske informationer som en normal faktura og bilaget beskriver ydelser og mængder i detaljer, så den videre behandling hos kunden lettes. Det er meste offentlige kunder og større virksomheder, som efterspørger levering af fakturaer elektronisk.

12.757 aftagenumre fundet

Aftagernummer – også kaldet EAN nummer – som er fundet via vores softwarerobot

Fremsøgning af nye kunders aftagenummer i Datahubben kan være en tidskrævende proces, selvom den blev lettet da man samtidig med engrosmodellen i april 2016 begyndte at stille et API til rådighed for sådanne søgninger. Vores software robot fremsøger fuldautomatisk aftagenumre på baggrund af de data, som indtastes i forbindelse med salget. Softwaren forsøger sig selv med forskellige kombinationer for at få den bedst muligt success rate.

26.204.027 finansposteringer

Bogføringsparate posteringer dannet i CUBS på baggrund af operationer i CUBS

CUBS indeholder et komplet debitormodul, hvilket betyder at man i CUBS har alle fakturaer, kreditnotaer og ind- og udbetalinger registreret så man altid har det fulde overblik over en kunde. CUBS danner finansposteringer for alle bilagstyper og kan overføre disse til ERP systemet enten på enkelt post niveau eller f.eks som summer per konto, per dag.

602.781 fakturaer

Samlet antal fakturaer og kreditnotaer dannet i CUBS i 2018

En faktura i CUBS kan indeholde fakturalinier fra en eller flere leverancetyper. En del af fakturaen kan være et el-abonnement og en anden linie en serviceordning. Samme kunde kan godt få flere fakturaer i samme periode, hvis kunden ønsker det – eller alt kan samles. Det er normalt hensyn til forskellige regler for rykker og inkasso, som afgør om der udstedes en eller to fakturaer.


Ovenstående bygger på faktiske tal fra 2018 som vi har trukket direkte fra vores databaser i midten af februar 2019.

Vi synes, at det siger noget om at CUBS er et gennemprøvet system som håndterer et betragteligt antal transaktioner og et betydeligt beløb i kroner for vores klienter.

Vi håber, at du også vil betro CUBS din forretning!

Screenshot af CUBS video

CUBS video af kundebillede

I denne lille video kan du se hvordan CUBS tager sig ud, når man går ind på kundebilledet.

True Energy – Om valg af afregningsløsning og vores samarbejde

True Energy er et nyt energiselskab, som tilbyder intelligent, billig og klimavenlig grøn energi. Læs mere på trueenergy.dk.

Vi har interviewet Charlotte Blou Sand og spurgt hende, hvorfor True Energy har valgt CUBS og hvordan hun oplever vores samarbejde. Charlotte er administrerende direktør hos True Energy.

Foto af direktør Charlotte Blou Sand fra True Energy
Charlotte Blou Sand

Charlotte fortæller:

True Energy er et nyt energiselskab. Det har været væsentligt for os at vælge en leverandør, der forstår vores opstartsmentalitet og kan imødekomme netop vores forretningsmæssige behov.

Vores tilgang er konkurrencefokuseret, og vi skal vinde kunderne fordi vi er bedre til at ramme deres helt konkrete behov, end vores konkurrenter er. Det stiller nogle helt grundlæggende krav til de IT-Systemer, vi vælger.

Systemerne skal umiddelbart kunne understøtte vores her-og-nu forretning, men samtidig skal både system og leverandør være gearet til at udvikle sig sammen med os – i takt med, at vores produkter og tilbud til kunderne løbende forbedres og udvikles.

Vores kunder skal have rigtig god service. Derfor skal den gode kundeoplevelse understøttes af vores IT-Systemer. De skal have kunden i centrum.

Vi har valgt at samarbejde med CUBS, fordi folkene bag CUBS forstår vores udfordring, kan imødekomme vores forretningsmæssige krav, og er i stand til at bidrage til, at vores virksomhed kan blive en succes.

Charlotte Blou Sand, CEO, True Energy

Det er min oplevelse, at CUBS er et rigtigt godt valg, og at det lever op til mine forventninger.

CUBS har helt sikkert fokus på mig som kunde, og medarbejderne er servicemindede og hjælpsomme. Den hjælp jeg har fået i forbindelse med vores End-To-End test har været helt afgørende for, at det overhovedet er lykkedes at komme i mål.

På trods af, at det jo er en ret veldefineret opgave, må jeg bare konstatere, at processen ikke var helt gnidningsfri alligevel. Her er det en stor fordel at have en leverandør, hvis medarbejdere har været i samme situation før og ved, hvordan man løser tingene undervejs.

Selve CUBS løsningen er overskuelig og let at komme i gang med. Det kræver ikke megen øvelse eller instruktion at kunne udføre de daglige opgaver. Det giver helt konkret den fordel, at jeg kan bruge tiden på udviklingen af kerneforretningen og ikke på betjening af et komplekst system.

Når man implementerer et nyt system er der selvfølgelig bump på vejen. Men jeg synes helt sikkert, at medarbejderne hos CUBS har fokus på at løse mine udfordringer, og jeg oplever ikke, at jeg bliver sat bagest i køen eller manglende vilje til at tage fat og få løst de problemer, der opstår undervejs.

Samlet set er jeg meget tilfreds med valget af CUBS som afregningsplatform for True Energy.

Charlotte Blou Sand, CEO, True Energy


Hos CUBS lever vi 100% af vores kunder, og vi fortæller meget gerne vores historie og viser hvad det er, vi kan.

Gør, som True Energy og Charlotte – Ring eller skriv og book et møde med os.

Måske bliver vi alle lidt klogere af at bruge et par timer sammen og måske skabes grundlaget for et langt samarbejde.

Temadag om digitalisering

I dag deltager vi på Dansk Erhverv og Dansk Energi‘s fælles temadag om digitalisering i bl.a. energivirksomheder.

Vi mener at tiden er løbet fra løsninger, som ikke fokuserer på servicering af kunden – uanset om kunden køber EL, Gas, Fiber eller abonnerer på en frugtkasse.

Den stigende konkurrence om især el-kunderne nødvendiggør, at man ser kunden og ikke målepunktet. Kunden vil være en kunde og ikke blot en forbruger eller aktuel faktureringsadresse.

Så vi skal i gang med ægte digitalisering via moderne systemer, fuld integration og ikke lappe-løsninger bestående af RPA software ovenpå legacy systemer.