CUBS + Second Half

Mr. ERP – Herbert Nathan går ind i CUBS A/S – støttet af lån fra Vækstfonden

Danmarks Mr. ERP – Herbert Nathan, som han ofte kaldes, går nu ind i markedet for forsyningsafregning gennem en solid investering i CUBS A/S. Investeringen sker via venture selskabet Second Half, som Herbert ejer sammen med to tidligere kolleger fra ERP rådgivningsvirksomheden Herbert Nathan & Co.  Investeringen fra Second Half bakkes op af et lån fra Vækstfonden, som skal være med til at sikre en markant  udvikling af CUBS i Danmark og Norden de kommende år. 

Vi ser et rigtig spændende potentiale i CUBS, som vi glæder os til at være med til at forløse via vores aktive medvirken i virksomheden“, siger Herbert Nathan og tilføjer “Mange virksomheder i forsyningssektoren har oplevet at udskiftning af afregningssystemer har været en både dyr og kompliceret affære, og vi har med CUBS løsningen set, at det ikke behøver at være sådan”

Herbert har i over 30 år hjulpet rådgivet danske og nordiske virksomheder indenfor ERP og forretningssystemer. Herbert har således en solid erfaring med – og et godt netværk i – de energi- for forsyningsvirksomheder, som udgør CUBS’ fokusområde. I forbindelse med investeringen indtræder Herbert i CUBS bestyrelse. 

Det er en stor anerkendelsen af CUBS og en gevinst for teamet, at en så erfaren gruppe mennesker vælger at investere både tid og penge i CUBS. Markedet for forsyningsafregningssystemer trænger til fornyelse og vi tror på, at CUBS er det bedste bud på næste generation afregningssystem, og det oplagte valg for mange kunder som ønsker en moderne og skalerbar cloud baseret løsning. ” , Torben Sørensen, Direktør, CUBS A/S

CUBS har de seneste år fået en række nye energiselskaber som kunder og forventer, at der i løbet af 2021 også kommer flere etablerede selskaber på SaaS løsningen. 

CUBS A/S leverer et 100% cloud baseret system til afregning af forbrug og abonnementer i forsyningsvirksomheder, herunder såvel rene el-, gas-, vand- og varmeforsyningsselskaber som multiforsyningsselskaber. Virksomheden er hjemmehørende i Greve. For yderligere information se www.cubs.dk eller kontakt direktør Torben Sørensen på 70777060.

Brugerdokumentation i wiki format

Graf over besøgende til wiki.cubs.dk de seneste 10 dage per 18. november 2020

I CUBS teamet arbejdet vi meget på at gøre vores brugergrænseflade så let og intuitiv som muligt. Det ændrer dog ikke på, at forsyningsafregning kan være komplekst og der kan være behov for yderligere vejledning i brugen af CUBS.

Vi har derfor etableret en Wiki, hvor vores brugere kan finde information om forretningsprocesser, brugsvejledninger, tips- og tricks, samt release notes.

Det er vigtigt for os at kunne følge med i hvor mange der bruger vores Wiki og gerne få feedback på de enkelte artikler. Derfor holder vi løbende øje med hvor mange bruger der er af vores wiki og hvilken artikler der læses. Hvis der for eksempel er mange brugere kort efter en ny release, så kan det være positivt ved at de er inden for at læse release notes eller negativt ved at der søges på søgeord, der ikke findes i wikien. Det er vigtig information for os til at forbedre systemet.

Graf over fordeling af besøgende på forskellige browsere

En anden spændende ting at følge er fordelingen af brugerne per browser. Det giver nyttig informaition om hvilke browsere brugerne anvender og graver man dybere kan man også se hvilken version. Det kan alt sammen bruges til at prioritere optimeringer mod de browsere som anvendes af flest brugere.

Teknik og Implementeringsgruppen - Datahub

Datahub v3 bliver open source

I et nyligt referat fra Teknik- og implementeringsgruppen under Energinet, kan man læse at Datahub version 3 vil til som en open source version.

https://energinet.dk/-/media/0111929582DC488999ADFF215A87DA39.pdf

Hos CUBS teamet glæder vi os over denne beslutning. Det fremgår af dokumentet, at projeket skal gennemføres i samarbejde med Microsoft, hvillket kan betyde,at produktet kun vil kunne afvikles på en Microsoft platform som Azure.

Nu kan der heldigvis laves meget god open source på en Azure platform uden at man derved bindes 100% til Microsoft teknologier, så det vil vi fra CUBS side anbefale at Teknik- og implementeringsgruppen får med som krav til projektet. Det vil nemlig styrke projeket og gøre det endnu mere attraktivt for andre lande som skal implementere en datahub.

Logo: Den glade eltavle

Den Glade Eltavle afregnes nu via CUBS SaaS billing

Vi er stolte af, at endnu en el-handler har valgt CUBS som afregningsplatform. Det Glade Eltavle bestod deres end-to-end test på rekordtid og startede deres første kunde op knap en måned efter at aftalen med CUBS blev underskrevet.

Selvom CUBS er designet til mindre til mellemstore forsyningsvirksomheder, så appellerer systemet også særligt til nye leverandører på el-handelssiden, da systemet er let og intuitivt at bruge, er godkendt til Datahubben og har en prismodel som også er attraktiv for små selskaber.

Alene i 2020 har CUBS været med til at starte fire nye el-handlere op hvilket giver os en solid rutine i at vejlede ny el-handlere, samt at få alting på plads systemmæssigt for ansøge om godkendelse hos Energinet, bestå end-to-end testen mod Datahub og komme hurtigt i markedet, så opstartsomkostningerne minimeres.

Torben Sørensen, CEO CUBS A/S

CUBS leverer et separat test-miljø til end-to-end testen og når den er overstået så fortsætter de fleste afregningsklienter med både et produktionssystem og et test-system, som sikrer tryghed under både uddannelse og udvikling/test af integrationer.

I should contact other suppliers to check for the best price, but because you have done just a good job I think I will work with your company.

Citat fra en nylig dialog med en el-handler under opstart

Casalogic bliver til CUBS

Per 1.7.2020 skiftede virksomheden med CVR nummr 30545567 navn fra Casalogic A/S til CUBS A/S.

Navneskiftet kom i forbindelse med, at virksomhedens aktiviter og brand indenfor Linux / Open Source konsulentydelser og produktsalg, er blevet solgt til Miracle A/S.

CUBS A/S vil fremover fokusere 100% på videre udvikling og markedsføring af CUBS SaaS løsningen til forbrugsafregning i forsyningssektoren.

Casalogic og Miracle har i årevis komplementeret hinanden mht. produkter og markeder, så Miracle er den helt rigtige køber til dette forretningsområde.

Jeg vil gerne sige tusind tak til alle vores dejlige kunder gennem årene. Vi startede, som nogen af de første, med Open Source support i 2002, hvor meget få kendte til Linux og Open Source. I dag har næsten alle virksomheder Open Source som en del af deres strategi.

Direktør Torben Sørensen.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Torben Sørensen på tel. 7077 7060.

Hvordan er det nu med det der EAN, GLN, GSRN, XML og OIOUBL?

Kender du det? Teknikerne kaster om sig med forkortelser og det er som om at nogle af dem går igen i forskellige sammenhænge.

Det er forvirrende, men det er helt korrekt. Man bruger faktisk mange af de samme forkortelser til forskellige ting.

I det følgende prøver vi at bringe et overblik over hvordan disse forkortelser anvendes indenfor El og Gas markedet i Danmark.

Det hurtige overblik

EAN fakturaPopulær betegnelse for en elektronisk faktura i OIOUBL format,
som kan “læses” af IT systemer.
EAN nummer1) Modtager eller afsender af elektroniske dokumenter,
ofteste fakturaer (erstattet af GLN nummer)
2) Unikt nummer for en elmåler eller gasmåler (erstattet af GSRN nummer)
GLN nummerGlobal Location Number.
Har erstattet EAN nummer til entydig idenfikation af afsender eller modtager
af elektroniske dokumenter (fakturaer, kreditnota, forbrugsspecifikation).
GSRN nummerGlobalt Service Relation Number.
Unikt nummer for en el-måler eller gas-måler på en specifik adresse.
UTSForsyningsbilag til OIOUBL faktura vedrørende en el-måler eller en gas-måler.
XMLStruktureret dataformat som blandt andet bruges til at udvekskle elektroniske
dokumenter mellem forskellige IT systemer.

Lidt historie

Dansk Varekode Administration (DVA) blev stiftet i 1977 for at varetage administrationen af European Article Numbering Association (EAN) i Danmark. DVA skiftede i 1984 navn til EAN Danmark og i 2005 til GS1 Danmark.

EANs formål var at udarbejde en fælleseuropæisk standard for varenummerering og tilhørende stregkodesymboler til automatisk datafangst svarende til den amerikanske organisation Uniform Code Council (UCC).

I 1990’erne anvendtes EAN systemet primært til nummerering af fysiske produkter. Man kender det f.eks. som stregkoder på dagligvarer.

Da man senere med EDIFACTs indtog i Danmark og oprettelsen af NemHandel for alvor begyndte at udveksle handelsdokumenter (f.eks. fakturaer) elektronisk opstod et behov for entydigt at kunne identificere afsender og modtager. EAN Danmark begyndte derfor at tildele EAN numre til organisationer, så disse kunne anvendes som entydig identifikation af modtager og afsender.

EAN eller GLN

Anvendelsen af EAN betegnelsen til både produkter og organisationer viste sig at give anledning til forvirring. Man derfor at skift navn for organisationers numre til Global Location Number (GLN). Formatet og allerede udstedte numre blev ikke ændret. I relation til bestemmelse af afsender og modtager bør man derfor anvende betegnelsen GLN nummer i stedet for EAN nummer, selvom sidstnævnte stadig er meget udbredt – ikke mindst indenfor det offentlige.

“EANs formål var at udarbejde en fælleseuropæisk standard for varenummerering og tilhørende stregkodesymboler til automatisk datafangst. Det var vigtigt, at EAN etablerede et nummersystem, som kunne fungere parallelt med UCC-systemet ved at et amerikansk og et europæisk produkt ville kunne få samme varenummer, samt at den automatiske registrering ville forudsætte ens teknologi i Amerika og Vesteuropa. Løsningen blev et 13-cifret EAN-varenummer, hvor UPC-varenummeret var på 12 cifre, og stregkodesymbolet blev opbygget efter de samme specifikationer som i UCC-systemet. EAN·UCC- systemet for datafangst er i dag udbredt til hele verden med 110 medlemslande af GS1.”

GS1.dk

Kært barn har mange navne – EAN fakturaer

Der er bred enighed om at elektroniske fakturaer skal sendes elektronisk. D.v.s. ikke printes og sent med post. Men dér holder enigheden også op. Nogle hævder at en faktura sendt i PDF format i en email er en elektronisk faktura, mens andre mener at den skal være sendt i et struktureret format som f.eks. en EDIFACT faktura.

EDIFACT formatet var oprindeligt en veldefineret datastruktur for f.eks. ordrer, fakturaer, kreditnotaer og leveringsbilag. Strukturen var meget effektiv, men dokumenterne var vanskelige at læse for mennesker. Med fremkomsten og stigende popularitet for et andet struktureret dataformat, XML, fremkom også XML/EDIFACT, som ligger til grund for de danske NemHandel standarder for elektroniske dokumenter (OIOUBL).

Da EAN Danmark (senere GS1 Danmark) stod for tildeling af identifikationsnumre for afsender og modtager (EAN nummer), så begyndte folk at kalde disse fakturaer for EAN fakturaer, selvom der reelt normalt var tale om NemHandel OIOUBL dokumenter sendt mellem to parter med hver deres GLN nummer.

EAN i forsyningssektoren

I forbindelse med sammenbindingen af de forskellige el-net i Danmark og liberaliseringen, som gjorde det muligt at være el-handler uden selv at have et el-net, så opstod behovet for en entydig identifikation af el-målere. Alle el-målere havde i forvejen både et serienummer og et installationsnummer. Installationsnummeret var unikt indenfor net-området, mens serienummeret skiftede hvis måleren blev skiftet. Der var således behov for et nyt, unikt nummer på tværs af net-seskaber og gerne unikt i hele Europa. Valget faldt igen på EAN nummeret, som allerede var både europæisk og struktureret.

Alle el- og gas målere fik derfor tildelt et unikt 18 cifret nummer, som alle starter med 57 for Danmark. El-målere har efterfølgende altid 13131 og gasmålere har 15151.

Elbranchen og gasbranchen anvender samme internationale nummereringssystem, der administreres af GS1 Denmark (tidligere EAN-Danmark). Nummereringssystemets opbygning er ens for elbranchen og gasbranchen.
Systemet består af 18 cifre og er opbygget som vist her

skat.dk

Omtrendt samtidig med at man tog konsekvensen af forvirringen med EAN som lokationskode og skiftede til GLN, blev man opmærksom på et tilsvarende problem med at identificere el- og gas målere med EAN numre.

Man har derfor vedtaget at anvende GS1 systemets application identifiers – helt specifikt AI8018, som identificerer forholdet mellem en organisation, der udbyder tjenester og modtageren af tjenesterne.

Den korrekte idenfikation af en unik el- eller gas-måler i Danmark er dermed ved dens Globalt Service Relation Number (GSRN) .

I CUBS understøtter vi naturligvis både både el- og gas-markedet, samt elektronisk fakturering i OIOUBL format med UTS bilag (forsyningsspecifikation i OIOUBL – se envidere http://www.oioubl.net/downloads/UddybUTS.pdf). Kontakt os på telefon 7077 7060 for at høre mere om forbrugsafregning i CUBS.

Direktør Torben Sørensen

Denne artikel er skrevet af CUBS A/S. Hvis du har kommentarer eller rettelser, så skriv dem gerne til mail@cubs.dk.

Power4u.dk logo

Velkommen til Power4U – ny kunde på CUBS

Det er med stor glæde, at CUBS nu kan byde el-selskabet Power4U velkommen som kunde. Sammen med Power4U kan du medvirke positivt til Den grønne bølge, hvor Power4U går sammen med deres kunder om aktivt at støtte det fælles klimamål – at reducere det danske CO2-udslip.

Power4U er startet op på vores cloud baserede forbrugsafregningssystem og har nu været i drift siden begyndelsen af året.

Læse mere om CUBS forbrugsafregning på www.cubs.dk og Den grønne bølge på www.power4u.dk.

Kontakt CUBS A/S på tel. 7077 7060 for yderligere information.

Datahub logo (Energinet)

Skema updateringer (elmarked)

I denne weekend – eller mere præcist i går den 22. februar 2020 – gennemførte Energinet en større opdatering af Datahub. Der var tale om en række opdateringer til håndtering af specielt adresser. Med opdateringen blev antallet af adresser tilknyttet et målepunkt reduceret fra 4 til 2 og de blev samtid omdøbt, så de nu omtales som en teknisk og en kommerciel kontaktadresse.

CUBS teamet har i lighed med det øvrige marked forberedt os på denne opdatering og gennemført en systemopdatering i forlængelse af Datahub opdateringen.

Tilpasninger af CUBS som følge af markedskrav er altid inkluderet i det serviceabonnement, som vores klienter betaler for at anvende CUBS til afregning.

Word: Quality - written by hand

QA/Support konsulent søges

Er du vores nye QA- og support konsulent? CUBS A/S leverer en SaaS løsning til afregning i Energi-, Forsynings- og handelsselskaber.

Du kan læse mere om stillingen og hvordan du ansøger på IT-Jobbank.

https://www.it-jobbank.dk/jobannonce/352733/qa-og-support-konsulent-

Lightbulb in hand

Bliv en effektiv el-leverandør

At være el-leverandør i Danmark er ikke nogen helt nem opgave. Indførelsen af Datahubben i 2013 og engrosmodellen i 2016 var klare forbedringer – men de har også introduceret en del nye processer og krav, man som el-levendør skal kende.

Derfor har vi i CUBS teamet gjort vores til at du som el-leverandør kan bruge mest muligt tid på dine kunder og mindst muligt tid på administrative opgaver i relation til Datahub.

Aftagenummer robot
For at starte en ny kunde i Datahub, så skal man bruge nummeret på kundens el-måler – også kaldet aftagenummer eller EAN. Det er en nummer på 18 cifrer, som de færreste kunder lige går og husker på. Det er derfor en klar fordel, hvis man kan nøjes med kundens stamdata, som navn, adresse og det lovpligtige CPR nummer. Mange el-leverandører vil normalt skulle fremsøge kundes EAN nummer manuelt, hvilket er en tidskrævende proces.
I CUBS har vi derfor udviklet en softwarerobot, som fuldautomatisk søger kunden frem og henter EAN nummeret ind i CUBS. Herefter kører leverandørskiftet automatisk.

Fuld Datahub integration og debitoroverblik
Ineffektive arbejdsprocesser skyldes ofte dårlige IT systemer og en af de ting der koster tid er skift mellem systemer. Derfor har vi fuld integration til el-datahubben, således at alle markedsprocesser kan igangsættes direkte fra CUBS brugergrænsefladen. CUBS indeholder desuden et fuldt debitor overblik, så front-line personale ikke behøver at tilgå økonomisystemet for at betjene kunden.

Automatisk genberegning ved korrektioner
Korrektioner til afregnet elforbrug kan komme flere gange efter at perioden er afsluttet. CUBS identificerer selv, når der er kommet rettelser til et målepunkt og genberegner automatisk perioden – ofte med en faktura eller kreditering til følge. Gen-beregningen sker normalt i forbindelse med ordinær fakturering eller kørsel af periode- eller slut-opgørelser.

Betalingsservice og kreditkort
De fleste forbrugere af forsyningsydelser betaler via Betalingsservice. CUBS har fuld integration til Betalingsservice således at til- og fra-meldinger sker fuldautomatisk og at CUBS automatisk trækker penge fra de kunder som har tilmeldt sig denne service. CUBS tilbyder også automatisk træk på kreditkort.

Flere målepunkter på samme kunde
Det liberaliserede el-marked har medført at en el-kunde på Lolland kan købe strøm fra en el-leverandør i Nordjylland. Dermed er der åbnet op for at en kunden har flere målepunkter forskellige steder i landet – f.eks. et hus på Lolland og sommerhus ved vest-kysten af Jylland.
I CUBS er denne kunde kun oprettet en gang, behøver kun en betalingsserviceaftale og kan nøjes med én regning som dækker begge målepunkter. Det giver bedre overblik i kundeservice, da man i samme billede får fuldt overblik over alle leverancer og kundens saldo og historik.

Kontakt CUBS på 7077 7060 for at høre mere om fordelene ved at bruge CUBS som el-leverandør.