Datahub logo (Energinet)

Skema updateringer (elmarked)

I denne weekend – eller mere præcist i går den 22. februar 2020 – gennemførte Energinet en større opdatering af Datahub. Der var tale om en række opdateringer til håndtering af specielt adresser. Med opdateringen blev antallet af adresser tilknyttet et målepunkt reduceret fra 4 til 2 og de blev samtid omdøbt, så de nu omtales som en teknisk og en kommerciel kontaktadresse.

CUBS teamet har i lighed med det øvrige marked forberedt os på denne opdatering og gennemført en systemopdatering i forlængelse af Datahub opdateringen.

Tilpasninger af CUBS som følge af markedskrav er altid inkluderet i det serviceabonnement, som vores klienter betaler for at anvende CUBS til afregning.

Temadag om digitalisering

I dag deltager vi på Dansk Erhverv og Dansk Energi‘s fælles temadag om digitalisering i bl.a. energivirksomheder.

Vi mener at tiden er løbet fra løsninger, som ikke fokuserer på servicering af kunden – uanset om kunden køber EL, Gas, Fiber eller abonnerer på en frugtkasse.

Den stigende konkurrence om især el-kunderne nødvendiggør, at man ser kunden og ikke målepunktet. Kunden vil være en kunde og ikke blot en forbruger eller aktuel faktureringsadresse.

Så vi skal i gang med ægte digitalisering via moderne systemer, fuld integration og ikke lappe-løsninger bestående af RPA software ovenpå legacy systemer.